Hoe word
ik gastouder?

Om gastouder te worden moet je wettelijk voldoen aan een aantal voorwaarden. Naast deze voorwaarden hebben wij ook onze eigen richtlijnen om de kwaliteit van de opvang te waarborgen.

  1. Home
  2. /
  3. hoe word ik gastouder

Voldoe je aan onderstaande voorwaarden?

Voorwaarden vanuit Rijksoverheid

Voorwaarden vanuit GOB VoorElkaar

Procedure gastouder worden

GOB VoorElkaar stelt zelf voorwaarden aan de bemiddeling in het algemeen en aan de capaciteiten van de aangesloten gastouders in het bijzonder. De rol van opvoeders (ouders én gastouders) in de ontwikkeling en begeleiding van kinderen is zeer belangrijk. Opvoeden doe je met hoofd en hart, vanuit karakter en persoonlijke ervaring, maar bovenal met visie.

Wij hebben in ons Pedagogisch beleid VoorElkaar onze visie op gastouderopvang beschreven. Centraal staan daarbij het welbevinden van de kinderen en de wensen van de ouders. De wensen van de ouders en de mogelijkheden van de gastouders dienen als uitgangspunt voor de opvang.

Onze gastouders onderschrijven onze visie. En wij borgen dat de visie in de praktijk wordt nageleefd door onder andere huisbezoeken, evaluaties en risico-inventarisaties. Dat klinkt allemaal heel formeel, maar voor ons zijn hierbij met name een goede verstandhouding, communicatie onderling, wederzijds respect en vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie zeer belangrijk.

Om het financieel aantrekkelijk te maken voor vraagouders en gastouders hebben wij gekozen voor een laag bemiddelingstarief. In onze visie zijn het de gastouders die het werk verzetten en dus stellen wij alles in het werk om tegen zo laag mogelijke kosten bemiddelingswerk en begeleidingswerk te verrichten.

Kinderopvang is mensenwerk. Wat kwaliteit in de opvang voor je eigen kind inhoudt, is zeer persoonlijk en betekent voor iedereen iets anders. Tijdens het intakegesprek worden de wensen met de ouders besproken. 

 

Na je aanmelding als gastouder bij ons bureau nemen we contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Word wat je bent

2020 © designed by tinq design created by hofstack. All Rights Reserved.